Stichting RCHF is een samenwerking met op het moment RCHF in Roemenië, Timmetje Muis Educational Project en 'Wings of Angels Romania'.

RCHF helpt de armsten, omdat zij het meest kwetsbaar voor ziekten zijn. De zwakke gezondheid in arme families wordt veroorzaakt door zeer gebrekkige leefomstandigheden, onvoldoende gezonde voeding, vitamine gebrek, maar ook door onvoldoende kennis hierover. 

Onze eerste prioriteit is daarom een gedeelde prioriteit van gezondheidsonderwijs én programma’s die de armoede helpen bestrijden.

Naast het werk om de levensstandaard van de allerarmsten en de ouderen te verhogen, wordt er ook hulp geboden in de vorm van counseling, wanneer mensen bang en alleen zijn, en nergens met hun verhaal of vragen terecht kunnen.

Het werk wordt door Brian Douglas gecoördineerd en hij wordt bijgestaan door een klein team lokale vrijwilligers.

Hoe pakken wij “armoede” aan?

Door het goede voorbeeld te geven en mensen erbij te betrekken, zodat zij zelf keuzes gaan maken, kan een begin gemaakt worden om de levensstandaard van arme families te verhogen.

RCHF werkt volledig op vrijwillige basis en probeert de families en mensen te leren kennen, zodat het niet alleen bij het geven van materiële hulp blijft, maar dat problemen gezamenlijk bij de wortel aangepakt kunnen worden.

Naast voedsel en kleding wordt er advies en onderwijs gegeven. Er wordt geholpen de effecten van wanhoop door het leven in armoede samen weer te boven te komen en opnieuw en voorzichtig grip op de dagelijkse dingen te krijgen.

Voor kinderen is het van wezenlijk belang naar school te gaan. Wij helpen om hen de middelen te geven, die voor de ouders onmogelijk zijn om te kopen. De ouders moeten de kinderen elke dag klaar maken om naar school te gaan en kunnen de ouderbijeenkomsten op school bijwonen. Dit geeft kinderen een betere toekomst, zij zijn in ieder geval ongeveer 6 uren per dag uit de kleine huisjes en ze leren nieuwe vrienden maken.

Vanuit Nederland heb ik juist voor deze kinderen en families 'Spelenderwijs op Reis' in het leven geroepen en het Studiefonds 'Wings of Angels Romania' opgericht.

Wij houden met deze families contact om te zien dat alles goed blijft lopen en dat iedereen doet wat binnen de mogelijkheden ligt. Families krijgen weer wat meer zelfrespect en zij weten dat ze niet onzichtbaar en vergeten zijn.

Met Kerstmis en Pasen geven wij de allerarmsten extra voedselpakketten en wat speelgoed voor de kinderen.