Kinderdans maakt deel uit van het 'Spelenderwijs op Reis' project en is een creatief dans, beweging en spel programma. Het bevat elementen uit verschillende dansstijlen, creatieve & dans therapie. Voorop staat de beleving van het kind, dansen moet uiteindelijk leuk zijn om te doen!

Het therapeutisch gebruik van dans en beweging bevordert de lichamelijke, emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling van het (jonge) kind.

Kinderen vanaf 3-4 jaar leren spelenderwijs bewegen op verschillende ritmes en muziekstijlen. Daarbij wordt het bewustzijn van het eigen lichaam, emoties, 'ik, jij en wij', bewegingen en ritme geprikkeld. 

Ook sprookjes, mythen en verhalen uit bijvoorbeeld de eigen cultuur nemen een plaats in binnen het programma. 

Een kind heeft het recht op spel, door armoede ontbreekt het hier nog wel eens aan en zo willen wij ook hierin het kind stimuleren in haar ontwikkeling en een plekje geven waar ze even niets moeten, maar plezier mogen hebben samen met hun leeftijdsgenootjes. 

Door spel, dans en beweging wordt de creativiteit van het kind geprikkeld en de algemene ontwikkeling gestimuleerd. Het leert emoties (h)erkennen, ermee om gaan en een zelfbewustzijn te ontwikkelen die het zal helpen bij de identiteitsvorming. Dit helpt het kind in de schoolprestatie, waardoor het zelfrespect groeit en vroegtijdig school verlaten wordt tegen gegaan. Zo is mijn hoop. Niet de schoolprestatie, maar de ontwikkeling van het kind staat bij mij voorop, maar juist om die ontwikkeling gezond te doorlopen is het wel van belang dat het kind zo lang het wil en kan, naar school kan.

Ook ouders en leerkrachten worden bij het project betrokken.