Waar mogelijk wil ik ook ouders en leerkrachten bij het project betrekken. Voor ouders is de tijd, liefde en aandacht die ze het kind kunnen geven van essentieel belang voor de ontwikkeling van het kind, veelal loopt het kind een achterstand op in de algemene ontwikkeling nog voor het aan school begint. Voor leerkrachten is het belangrijk om niet alleen de linker hersenhelft van het kind aan te spreken door het aanreiken van kennis, maar ook de rechter hersenhelft te stimuleren waar het minder om logica en meer om emotie & creativiteit draait. Eigenlijk zou de linker hersenhelft in dienst moeten staan van de rechter hersenhelft en niet andersom!

Leerkrachten worden uitgenodigd mee te draaien met het project en ik heb een werkboek ontwikkeld aan de hand van illustraties van Timmetje Muis welke mee naar huis gegeven wordt. De zomervakantie duurt daar 3 maanden en op momenten waar de kinderen niet mee het veld op hoeven, hoop ik dat ik zo de ouders een handvat kan aanreiken om even samen met hun kind te gaan zitten en een idee krijgen van wat het kind nodig heeft aan 'kennis' en vaardigheden om aan school te beginnen. Het gaat hier bijv. om kleuren herkennen, wilde dieren en boerderij dieren kunnen onderscheiden, tegenstellingen, kleurplaten, plaatjes aan elkaar verbinden, tellen en illustraties over persoonlijk hygiëne en gezondheid. Taalvaardigheid, logisch denken, fijne motorische vaardigheden en wat basiskennis wordt zo op een leuke en creatieve manier gestimuleerd.