Het 'Wings of Angels Romania' Studiefonds heeft als doel het toekomstperspectief van kansarme kinderen in Roemenië en Moldavië te verbeteren en de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Zij wil dit bereiken door een studiefonds ter beschikking te stellen aan leerlingen, scholen en sociaal-educatieve projecten.

De doelgroepen van dit studiefonds zijn:

 • Kansarme kinderen die graag verder willen studeren.
 • Arme gezinnen die hun kinderen een toekomst willen geven, maar het financieel niet kunnen opbrengen hun kinderen naar school te sturen of hen van gezonde voeding, schoolmateriaal en vervoer kunnen voorzien.

 •  

   Basis- en middelbare scholen in achterstandswijken en arme gemeenschappen.
 • Initiatiefnemers van kleuter- en basisschool sociaal-educatieve projecten.

Het 'Wings of Angels Romania' Studiefonds is er voor:

 • Schoolgaande kinderen die geen of onvoldoende middelen hebben. (schriften, boeken, pennen, lunch/fruit, creatieve materialen, vervoer, kleding, schoeisel)
 • Basisschoolleerlingen in hun laatste jaar, die naar de middelbare school kunnen en willen, maar geen geld hebben voor de bus, kleding, lunch, boeken e.d.
 • Middelbare scholieren die verder willen studeren en geen geld hebben voor de bus, kleding, lunch, boeken e.d.
 • Studenten die geen geld hebben voor hun opleiding, vervoer, boeken of verblijf en hierdoor niet kunnen studeren.
 • Kleuter- en basisschool sociaal-educatieve projecten/ initiatieven die de kinderen begeleiden tijdens hun jonge jaren.

Het is de bedoeling dat de leerling/school/stichting zelf de aanvraag doet bij het studiefonds (in het Roemeens, Engels of Nederlands) via een van de onderstaande lokale stichtingen. Aangezien wij weinig tot geen overheadkosten hebben, gaat 95%-100% naar de leerling/school/stichting. Indien de leerling zijn/haar opleiding succesvol heeft afgerond en een baan heeft gevonden, vragen wij of hij/zij zijn/haar steentje wil bijdragen aan het fonds om zo weer iemand anders te kunnen helpen.

Geld wordt niet direct toegekend aan een individueel kind, school of project, maar wordt via de lokale stichting aan het desbetreffende kind, schoolbestuur of project gegeven. Deze stichting houdt ook toezicht op de besteding van het geld en onderhoud contact met de kinderen, scholen of projecten en met de manager van het studiefonds. Op deze manier blijft de ontvanger van het geld verantwoordelijk voor de besteding en moet hier ook ten allen tijden verantwoording over kunnen afleggen. Dit ten behoeve van een transparante boekhouding, maar ook ter motivatie van bijvoorbeeld het kind zelf om school af te maken.

Het kan in de financiële ondersteuning gaan om een eenmalige gift, een maandelijkse of jaarlijkse ondersteuning.

Het studiefonds werkt in principe alleen samen met lokale stichtingen die zij persoonlijk kent. Deze stichtingen werken allen met en binnen arme gemeenschappen en zijn vooralsnog de volgende: 

 • RCHF: werkzaam in noordoost Roemenië en Moldavië (www.rchf.eu)
 • Talmid Ministries: werkzaam in de omgeving van Deva (www.talmid.net)

'Wings of Angels' Studiefonds is onderdeel van de Stichting Romanian Children's Humanitarian Foundation (ANBI - Kvk 17229222)

Vanwege gebrek aan financiële middelen is er tot nu toe alleen een actieve samenwerking met de stichting RCHF. Met liefde en plezier wil ik ook met andere organisaties die ik ken samenwerken, want ook daar wachten kinderen op onze hulp om naar school te kunnen gaan!