Voorbeeld van benodigdheden voor een kind op de basisschool:

Met de 'basic kits' die wij aan de allerarmste kinderen geven, kunnen deze kinderen niet alleen naar school, maar ook vol zelfvertrouwen in de klas zitten en de lessen volgen zoals hun klasgenootjes. Zonder deze spullen kunnen zij geen aantekeningen en huiswerk maken of de les ten volle volgen. Met onze hulp en uw giften hoeven deze kinderen zich niet ondergeschikt of tweederangs te voelen ten opzichte van hun medeleerlingen en hebben zij, ongeacht welke plaats zij op de sociale ladder innemen, een gelijke kans op scholing en een eventuele verdere studie als hun leeftijdsgenootjes.

De onderstaande items zijn voor kinderen die naar de basisschool gaan. Ze worden 3x per jaar verstrekt, omdat de scholen 3x per jaar nieuwe leerlingen toelaten of laten overgaan naar een hogere klas. Dit gebeurt in januari, na de paasvakantie en uiteraard na de zomervakantie.

Een school 'kit' kost in totaal €21,- en bestaat uit:

 • 1 schrijfset (pennen/potloden etc. voor alle lessen)
 • 1 set van 3 kwasten voor handvaardigheid
 • 1 x verf voor handvaardigheid
 • 6 x ruitjes schriften
 • Schriften: 3 x aardrijkskunde, 3 x muziek, 3 x biologie, 3 x tekenen en 3 x geschiedenis
 • 5 x A4 gewone schriften
 • 3 x A4 uitwerkpapier schriften

Daarnaast hebben veel leerlingen ook behoefte aan:

 • Rugzak
 • Gymkleding
 • Schoenen
 • Lunch (veel kinderen gaan met lege maag naar school en/of hebben geen geld voor een gezonde lunch)
 • Vervoer (sommige kinderen wonen op wel 5km van hun basisschool)