Tussen het 6e en 8e levensjaar leren kinderen het beste en het meeste. Vaardigheden en kennis die hier niet worden opgedaan overeenkomstig hun leeftijd, resulteren in een bijna niet meer in te halen achterstand bij het kind. Essentieel daarbij is mijns inziens, om niet alleen ons te richten op het schoolgaande kind, maar het kind al op voorschoolse leeftijd tussen de 4-6 jaar te begeleiden. Op deze manier beginnen zij met basiskennis en vaardigheden aan hun schoolperiode. Zonder de vaardigheden een potlood vast te kunnen houden of de basiskennis van kleuren, nummers e.d. begint een kind al met een achterstand.

Dit studiefonds is opgericht om kansarme families en kinderen in Roemenië en Moldavië te ondersteunen met het specifieke doel om kinderen de kans te geven basisonderwijs te volgen en af te maken. Hopelijk om daarna het middelbaar onderwijs te volgen en zich voor te bereiden op een eventuele verdere studie. Zodat zij de vicieuze cirkel van armoede kunnen doorbreken en met een diploma op zak een baan kunnen zoeken om te voorzien voor hun gezin.

Ook willen we indien mogelijk initiatieven ondersteunen die de kinderen begeleiden op sociaal-educatief gebied zodat zij vanaf de kleuterschool al de begeleiding ontvangen die zij nodig hebben om later verder te kunnen studeren. Veel kinderen lopen namelijk al een leerachterstand op, omdat zij de kleuterschool niet hebben gedaan, of teveel thuis gehouden worden tijdens de basisschool om thuis te helpen, zodat zij zo ver achterliggen op het curriculum dat er niets anders op zit dan school vroegtijdig te verlaten. Samen met jou/u kunnen wij een verschil maken voor deze kinderen en hun familie.

Veel kinderen uit arme gezinnen die in dorpen in Roemenië opgroeien waar geen middelbare school is, hebben zelf niet de middelen om de bus, kleding, boeken en eten voor tussen de middag te betalen. Veel van deze families hebben meerdere kinderen die in deze situatie verkeren, hoe kunnen zij kiezen tussen welk kind ze wel en welk kind ze niet naar school kunnen laten gaan, als ze al de middelen hebben om er 1 naar school te kunnen sturen?

Ook de scholen zelf kampen vaak met een tekort waardoor ze hun leerlingen niet voldoende lesmateriaal, schriften, potloden etc. kunnen aanbieden. Boeken die nodig zijn om huiswerk te maken en toetsen te leren gaan dan vaak mee naar huis met de meest intelligente kinderen en de kinderen die het het hardste nodig hebben, zitten eigenlijk voor spek en bonen in de klas. Zij hebben geen schrift, geen boeken en dus ook geen kans om verder te leren.

Al vanaf 5 euro per maand helpt u 1 kind! Uiteraard is elke donatie welkom, alle kleine beetjes helpen.

Voor meer informatie over dit initiatief kunt u contact opnemen met mij op: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .